Crazy Ideas (2)
Simultaneity: एक क्षण.... ईष्टॉप!

ही कल्पना खरं म्हणजे मला खूप आधी सुचली होती, पण त्याला मूर्त स्वरूप प्राप्त झालं ते एक दिवस बंटी बरोबर बोलताना. ह्यावेळेस मी ती तुमच्यापर्यंत कितपत ताकदीने पोहोचवू शकेन ह्याबद्दल थोडा साशंक आहे, बघूया.

एका given instant ला जगात किती असंबद्ध आणि मजेदार गोष्टी घडत असतात ह्यावर विचार केलाय कधी? असल्या घटना घडत असतील हे आपल्या गावीही नसतं ब-याच वेळा! जेव्हा आपल्या शेजारच्या गंप्याला तयार करून त्याची आई शाळेत पाठवत असेल, तेव्हा आफ्रीकेतील सोमालिया चा पंतप्रधान प्रातर्विधी उरकत असेल कदाचित! आत्ता तुम्ही हा ब्लॉग वाचताय, तेव्हाच कोणीतरी तुमची आठवण काढत असेल, अशी आठवण काढणा-यांची लांबलचक साखळीही असेल किंबहुना. जेव्हा एके ठिकाणी काही निरागस पोरं लपंडाव खेळत असतील, तेव्हा दूर कुठेतरी बॉंब बनत असतील. एखादा माणूस मिटक्या मारत खात असेल, तेव्हा दुस-याला जुलाब झाले असतील. क्याय च्या क्याय गोष्टी घडू शकतात. निवांत संध्याकाळी एखादा शेतकरी शेतावरून दमून भागून घरी येवून निवांत पडला असेल, आणि त्याच वेळेस एखादा नोकरदार आपल्या कामाच्या deadlines संभाळण्यासाठी रात्रीचा दिवस करत असेल. मी हा ब्लॉग लिहायचा असं ठरवलं तेव्हा खूप भन्नाट गोष्टी सुचल्या होत्या, आता अजिबात आठवत नाहीयेत. comments मध्ये तुम्ही मुद्यावरून गोष्ट पूर्ण कराल अशी अपेक्षा आहे!

ह्या सगळ्यातून एक फार मस्तं कल्पना आली. (खरं म्हणजे उलटं झालं होतं. असो.) समजा एक मुलगा आहे, भारतात वाढला, शिकला. मग उच्च-शिक्षणासाठी/नोकरीसाठी युरोपात गेला. एक मुलगी आहे, जी अमेरीकेत वाढली, शिकली, आणि तीही अशीच युरोपात आली. आता ह्या दोघांची इथे गाठ पडली, लग्न बिग्न झालं. आणि सगळ्या घटनांचा लेखाजोखा ठेवणा-य़ा चित्रगुप्ताने केली एक मजा. त्याने ह्या दोघांना दिली एक वही. त्यात त्यांनी जगलेला प्रत्येक क्षण लिहिला होता, आणि त्यापुढे त्या दोघांनी त्या क्षणात काय केलं हे लिहिलेलं होतं. मस्तं चांदण्या रात्री त्या दोघांनी ती वही वाचायला सुरुवात केली. त्यांची पूर्वायुष्य इतकी disconnected होती की ती वही वाचताना जाम धमाल उडत होती.
"ए हे बघ, जेव्हा तू IMO मध्ये गणितं सोडवण्यात गर्क होतास, तेव्हा कशी मी मस्त ice-creams खात होते".
"अजून मजा. आपण दोघांनीही ह्या दिवशी पांढरा t-shirt घातला होता. what a coincidence!"
"तू तिथे शेंबूड पुसत होतीस, आणि मी इथे बशीत नुकत्याच पडलेल्या गरमा-गरम भज्यांचा आस्वाद घेत होतो."
"जेव्हा तू तिथे Price Charming ची स्वप्नं रंगवत होतीस, तेव्हा असला कोणीतरी जगाच्या दुस-या टोकावर राहणारा बाबा आपला नवरा होईल ह्याची तुला इवलीशी तरी कल्पना होती का?"
"मी इकडे माझ्या मित्रमैत्रिणींबरोबर छान मजा करत होते, आणि तू तिथे निवांत घोरत पडला होतास!"
क्याय च्या क्याय. किती अनंत गमती घडू शकतात!
कधीतरी ह्या सगळ्या विचित्र चित्रामध्ये स्वत:ला रंगवून पहा. अजून सहस्र पटीने कमाल होईल.
ही सगळी कल्पनाच इतकी भन्नाट आहे, की मला पुढे काही सुचतंच नाहीये. बघा तुम्ही प्रयत्न करून!

7 comments:

Milind said...

someone building a house while some house being pulled down (read : 180 deg. phase shift)
some one - nature's call
other - nature's call too (this one is funny too.. [:D])

Milind said...

i mean coincidences can also be funny !

Anonymous said...

More interesting things will happen if we look at it through point of view of relativity!!!!!.
If we look at it from one reference frame some events will look to be simultanious, and from another some other events. Still the cause effect relationship does not violate. So the question will arise that for which events there exists a reference frame from which they will look to be simultanious? , well think over it!

श्यामली said...

खर म्हणजे माझ्या blog वरच्या cooment साठी धन्यवाद द्यायला आले होते मी :)

but this article was intresesting :P
ये आवड्या अपुनको
ते कायस म्हणतात ना great ppl thinks alike :)
हे असलच काहीस लीहायला सुचत होतं मला
carry on :)

Tejaswini said...

mastch!

स्नेहा said...
This comment has been removed by the author.
स्नेहा said...

chan lihatos...