॥कोप राग॥

॥कोप राग॥

राग, आग, कोप डंख,
अंग, अंग - भंग भंग.
आजचा हा रंग लाल,
तप्त लोह - गाल, भाल.

ध्य, मंद्र, तार तार,
आरडणार, ओरडणार.
नाभीतून चीतकार,
मुखी फक्त "भ"कार.

दळ-आपट - खाड्‌, खाड्‌,
वही, कागद - फाड, फाड!
हृदय, नाडी - ताड्‌, ताड्‌,
तडित्‌ जशी कडाड्‌, कडाड्‌!

...म... दमलोऽऽऽ
प...ड... पडलोऽऽऽ
जीभ तरीही बोलणार,
"यल्गाऽर, यल्गाऽर"!

---

(कविता जमली नाही की असं होतं. कवितेचं अन्‌ माझं, दोघांचही)

5 comments:

dn.usenet said...

> कविता जमली नाही की असं होतं.
>

'ज़मली नाही' असं का म्हणताय? ज़मली आहे की चांगली.

Vedang said...

"कविता जमली नाही की असं होतं." हे लिहिताना मात्र छान कविता जमली!

trupti said...

sahi ch... 'na jamaleli' kavita jar ashi asel tar 'jamaleli' kavita tar baap re... maan gaye ustaad.. :)

Sushant said...

अरे ही खूप खरी कविता आहे! परवा कशानेतरी माझं डोकं जाम फिरलं होता. तेव्हा ही कविता अक्षरशः माझ्या डोक्यात वाजत होती..! तू जबरी आहेस! :)

Ketki said...

chapkhal bste ekdm .......... !