॥कोप राग॥

राग, आग, कोप डंख,
अंग, अंग - भंग भंग.
आजचा हा रंग लाल,
तप्त लोह - गाल, भाल.

ध्य, मंद्र, तार तार,
आरडणार, ओरडणार.
नाभीतून चीतकार,
मुखी फक्त "भ"कार.

दळ-आपट - खाड्‌, खाड्‌,
वही, कागद - फाड, फाड!
हृदय, नाडी - ताड्‌, ताड्‌,
तडित्‌ जशी कडाड्‌, कडाड्‌!

...म... दमलोऽऽऽ
प...ड... पडलोऽऽऽ
जीभ तरीही बोलणार,
"यल्गाऽर, यल्गाऽर"!

---

(कविता जमली नाही की असं होतं. कवितेचं अन्‌ माझं, दोघांचही)